označenia talianskych vín

Krátka príručka o označeniach vína

Čo to znamená IGT, DOC a DOCG?

Čo vlastne znamenajú talianske označenia vín? Je to hodnotenie, ktoré udáva kvalitu vína. Existuje viacero kategórií, ktoré sú stanovené normatívnym zákonom Talianska a sú úzko späté s teritóriom (proporčne k rozľahlosti územia). Označenia sú užitočné najmä pre spotrebiteľov: sprostredkúvajú informácie o pôvode a charakteristických vlastnostiach vína. V regióne Friuli Venezia Giulia sa môžete stretnúť s viacerými označeniami a to IGT, DOC a DOCG.

IGT ( Indicazione Geografica Tipica)
Osvedčuje, že víno sa vyrába z hrozna, ktoré pochádza z určitého regiónu alebo oblasti v ktorej musí byť následne aj vyrobené. Toto označenie sa nevzťahuje na vinnú révu, ale na pôvod hrozna. Víno s označením IGT si zachová dušu a charakter územia.

DOC (Denominazione di Origine Controllata)
Víno musí zodpovedať viacerým normám, ktoré sú spísané v zbierke nazývanej „Disciplinare“. Táto ustanovuje charakteristiky jednotlivých klasifikácií, ktoré sa týkajú napríklad územia, vinnej révy, atď.

DOCG (Denominazione di Origine Controllata e Garantita)
Označenie, ktorým sa môžu pýšiť len tie vína, ktoré minimálne 5 rokov držia certifikát DOC. Prísnejšie kritéria v obdržaní označenia DOCG zaručujú vyššiu kvalitu a hodnotu vína v porovnaní s tými, ktoré obdržali certifikát DOC.

Grado-Taliansko.sk, Pava cc by sa