počasie

Grado – Klíma

V nasledujúcej tabuľke nájdete klimatické priemery v jednotlivých mesiacoch: