história

História mesta Grado je neoddeliteľne spojená s históriou dvoch veľkých miest: Aquileia a Benátky. Grado je tiež označované ako “matka” Benátok, pretože sídlo patriarchátu bolo neskôr prenesené z mesta Grado do Benátok.

…ale poďme pekne po poriadku:

Spočiatku ostrov slúžil ako prístav Aquilei v čase, keď bol ostrovom a rušným obchodným centrom Ríma.

V rímskych časoch bolo mesto, známe ako ad Aquae Gradatae , prvým prístavom pre lode vstupujúce do rieky Natisy ( Natisone ), ktoré smerovali proti prúdu do Aquilei.
Medzi 5. a 6. storočím n.l., aby sa ostrov chránil pred opakovanými nájazdmi germánskych kmeňov, bol opevnený budovaním Castrum gradense, kde sa ukryli aj biskupi z Aquilei. Castrum bol postavený podľa typického neskoro rímskeho urbanistického plánu a stále pozostáva z fascinujúcej a dobre zachovanej mriežky ulíc a námestí … skutočného bludiska.

V roku 452 sa Nicetas, biskup Aquileia, krátko uchýlil do Grada; z toho istého obdobia je najskoršia stavba prvej katedrály mesta Grado, kostola Santa Maria delle Grazie a Baptisterie. Grado sa stalo základňou patriarchátu. Sídlo patriarchátu bolo v r. 1451 prenesené do Benátok  pápežom Mikulášom V. 

Od roku 1815 do roku 1918 Grado patrilo Rakúsku, no po 1. svetovej vojne pri novom rozdelení pripadlo Talianskej republike.

Hlavné pamiatky

Bazilika di Sant’Eufemia bola postavená ako katedrála patriarchátu Aquileia a bola vysvätená v roku 579 n.l. patriarchom Eliášom.
Najdôležitejším a cenným prvkom tejto rannej kresťanskej cirkvi sú harmonické kolonády a elegantné geometrické vzory podlahových mozaík. Ďalším pozoruhodným prvkom je pôvodná románska ambonová vrstva s malou kopulou v maurskom štýle. Nad Bazilikou stojí impozantná 42-m zvonica. Na jej vrchole je vetracia lopatka vo forme archanjela sv. Michala, dar z Benátok, ktorý  je v Grade známy ako Anzolo.

Vedľa dómu stojí osemboké Baptistérium z druhej polovici 5. stor., pred ktorým je niekoľko stredovekých sarkofágov a Bazilika di Santa Maria delle Grazie je len kúsok od baziliky di Santa Eufemia a je fascinujúcim architektonickým pokladom ukrytým v Castrume.

Baptistérium bolo postavené v niekoľkých fázach od 4. storočia a je jedným z najlepšie zachovaných príkladov rannokresťanskej architektúry celého regiónu; najdôležitejšie sú jeho jemné podlahové mozaiky, ktoré sú usporiadané na dvoch rôznych úrovniach, čo naznačuje dve fázy výstavby.

V Laguna di Grado sa nachádza ostrov Barbana, kde bol v roku 582, vybudovaný kláštorný komplex Santuario della Madonna di Barbana, ktorý trvalo obýva Rád františkánov. Svätyňa je dnes pútnickým miestom. Mariánske bohoslužby na tomto ostrove sa datujú od 6. storočia, ale súčasná svätyňa je výsledkom impozantnej obnovy vykonanej v roku 1926.